Αρχική Χρονικό Βιβλιοπωλείου Κατάλογος εκδόσεων PDF Επικοινωνία

ΑρχικήΠΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΑΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΗΠΕΙΡΟΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

-20%
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Άμεσα διαθέσιμο Άμεσα διαθέσιμο

15,90 € 12,72 €

ΚΑΛΑΘΙ

Τίτλος
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Συγγραφέας
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Φ. Γ.
Τόπος έκδοσης
ΑΘΗΝΑΙ
Έτος έκδοσης
1982
Σχήμα
8ο
Σελίδες
327
Περιγραφή

ΦΩΤΙΟΥ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Επιτίμου Λυκειάρχου †. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΙΔΡΥΣΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ, ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΥΤΗΣ. ΑΘΗΝΑΙ 1981 . σελ 327

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς συγγραφῆς τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἠπείρου - Θεσπρωτίας, Ἰωαννίνων, Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, Ἄρτης, Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης-, διακαής μου πόθος ὑπῆρξεν ἡ ἐπεξεργασία καὶ ἡ ἀνασύνθεσις ὅλων τῶν ἀνωτέρω ἐργασιῶν μου εἰς μίαν ἐργασίαν, ὥστε νὰ δοθῆ ἑνιαία καὶ κατὰ χρονολογικὴν σειρὰν ἡ εἰκὼν τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἠπείρου, ἰδιαιτέρας μου πατρίδος. Λόγοι ἀνεξάρτητοι τῆς θελήσεως μου δὲν μοῦ ἐπέτρεψαν τότε τὴν ἀάληψιν μιᾶς τοιαύτης προσπαθείας. Ἤδη ἐν συντάξει διατελών καὶ διαθέτων ἐλεύθερον χρόνον, ἐθεώρησα σκόπιμον νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὴν συγγραφὴν καὶ τὴν παρουσίασιν τοῦ παρόντος ἔργου. Διὰ τῆς ἐργασίας ταύτης προσεπάθησα ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἐργασιῶν μου καὶ ἄλλων νεωτέρων πηγῶν νὰ δώσω σαφῆ, ἀπηκριβωμένην, σύντομον καὶ ἐνιαίαν τὴν εἰκόνα τῆς Έκκλησίας τῆς Ἠπείρου ἀπὸ τῆς ἰδρύσεως της μέχρι τῶν καθ' ἡμᾶς χρόνων. Εἰδικώτερον εἰς τὸ ἔργον μου τοῦτο πραγματεύομαι τὴν γεωγραφικὴν καὶ προχριστιανικὴν θεώρησιν τῆς Ἠπείρου, τὴν συγκρότησιν τῶν πρώτων εἰς αὐτὴν τῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων, τὰς ἐπισκοπὰς καὶ τοὺς ἐπισκόπους, τὰς ἐξαρχίας καὶ τοὺς ἐξάρχους, τὰς μητροπόλεις καὶ τοὺς μητροπολίτας, τὰς μονὰς καὶ τοὺς μοναχοὺς, τὰ ἱερὰ κειμήλια, τοὺς ναοὺς, τοὺς ἁγίους, τοὺς ἑγιογράφους, τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς συγγραφείς καὶ διδασκάλους τοῦ Γένους, τὰς ἐκκλησιαστικὰς Ἠπειρωτικὰς προσωπικότητας, τὰ δεινοπαθήματα τὰς θυσίας καὶ τοὺς ἀγῶνας ὑπὲρ ἐλευθερίας τῆς Ἐκκλησία τῆς Ἠπείρου. Εὐελπιστῶ ὅτι καὶ τὸ παρὸν πόνημα καθὼς καὶ τὰ προηγούμενα, θέλει κινήσει τὸ ἐνδιαφέρον πρὸς μελέτην παντὸς φιλίστορος. - - - - - Φ.Γ.Ο.