Αρχική Χρονικό Βιβλιοπωλείου Κατάλογος εκδόσεων PDF Επικοινωνία

ΑρχικήΠΕΡΙΟΔΙΚΑ/ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΑΚΑΔΗΜΕΙΑ 1935, τεύχη 1-3, Επιστημονικόν Περιοδικόν Σύγγραμμα Ερεύνης του Ελληνικού Κόσμου

ΑΚΑΔΗΜΕΙΑ 1935, τεύχη 1-3, Επιστημονικόν Περιοδικόν Σύγγραμμα Ερεύνης του Ελληνικού Κόσμου

ΑΚΑΔΗΜΕΙΑ 1935, τεύχη 1-3, Επιστημονικόν Περιοδικόν Σύγγραμμα Ερεύνης του Ελληνικού Κόσμου

 Μη διαθέσιμο προσωρινά

0,00 €

ΚΑΛΑΘΙ

Τίτλος
ΑΚΑΔΗΜΕΙΑ 1935, τεύχη 1-3, Επιστημονικόν Περιοδικόν Σύγγραμμα Ερεύνης του Ελληνικού Κόσμου
Συγγραφέας
ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ Ι. Φ.
Τόπος έκδοσης
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Έτος έκδοσης
1935
Σχήμα
4ο
Σελίδες
232
Περιγραφή

ΑΚΑΔΗΜΕΙΑ 1935, τεύχη 1-3,   Επιστημονικόν Περιοδικόν Σύγγραμμα Ερεύνης του Ελληνικού Κόσμου και Καλλιεργίας των Ελληνικών Σπουδών κατά μήνα εκδιδόμενον εν Αθήναις. Διευθυντής : Ι. Φ. Δημάρατος.  Εν Αθήναις 1935, 4ο, σελ. 232 ( τεύχος 1ο , σελ. 80,  περιεχόμενα : Ι.Φ.ΔΗΜΑΡΑΤΟΥ, Εισαγωγή εις τας Ελληνικάς Σπουδάς (κεφάλαια α΄ & β΄).- Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ, Βραχεία επισκόπησις των αιτίων της γενέσεως και σύντομος έκθεσις της μακράς ανελίξεως της ελληνικής φιλοσοφίας.- Ε. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ, Παρατηρήσεις κριτικαί, ερμηνευτικαί και μετρικαί εις τους στίχους Νικολάου του Μουζάλωνος, τους εκδοθέντας υπό την επιστασίαν του κ. Ι. Συκουτρή.- ΦΩΚΙΩΝΟΣ, Ο εθνοκτόνος ελληνικός κοινοβουλευτισμός.-  Π. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ, Η εν τη γλώσση ξενομανία (βεντέττα-αντεκδίκησις-εκδίκησις).-  Σ. ΤΡΑΧΙΛΗ, Κρίσις της υπό της Ακαδημίας Αθηνών εκδοθείσης μεταφράσεως του Συμποσίου του Πλάτωνος, μετά τινων παρατηρήσεων περί της νέας δημοτικής γλώσσης.-  ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ,  Η έκδοσις της «Ακαδημείας».-  τεύχος 2ον, σελ. 81-160,   περιεχόμενα : ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ, Αι πρώται υπό Ελλήνων έρευναι των διαλέκτων της νέας ελληνικής γλώσσης.-  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  ΓΙΕΡΟΥ, Η μεταφυσική και η ψυχική ολότης παρ’Αριστοτέλει.[Διδακτορικαί διατριβαί εγκριθείσαι υπό της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών].-  Ι. Φ. ΔΗΜΑΡΑΤΟΥ,  Εισαγωγή εις τας Ελληνικάς Σπουδάς (κεφάλαιον γ΄ Επιστημολογία των Ελληνικών Σπουδών).-  ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ,  Η έκδοσις των «Μετά τα Φυσικά» του Αριστοτέλους υπό Κ. Γεωργούλη. Ακαδήμεια-Ακαδημία. Το ποιόν των περί τον «Εκπαιδευτικόν ΄Ομιλον» δημοτικιστών και άλλων τινών «νέων»ανδρών.-    τεύχος 3ον, σελ. 161-232,   περιεχόμενα :  Κ. Γ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ, Η αισθητική του Πλάτωνος.-  Ι. Φ. ΔΗΜΑΡΑΤΟΥ, Εισαγωγή εις τας Ελληνικάς Σπουδάς (κεφάλαιον δ΄ Σύγχυσις εν τη χρήσει φιλολογικών όρων, κεφάλαιον ε΄ Ελληνική γραμματεία, κεφάλαιον στ΄ Ελληνικά γράμματα).-  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΤΖΗ, Κοιτώ-κοιτάζω.-  Γ. ΓΑΡΔΙΚΑ, Ευριπίδης.-  ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ, Η εκατονταετηρίς του Κωνστ. Κόντου. Η «Εισαγωγή εις την φιλοσοφίαν» του Θεοφίλου Βορέα . Ο διανοητικός δείκτης των Ηπειρωτών . Η γραφομένη ελληνική  ).  Τα 3 τεύχη με τα εξώφυλλά τους    40,00

(ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ)